طراحی سرنسخه پزشکی چیست؟

سرنسخه پزشکی یکی از مهمترین ملزومات و واجبات طراحی ست اداری پزشکی هر پزشک است. سرنسخه درواقع نوعی از کاغذ دارای سربرگ است و پزشک نتایج معاینات و نسخه های دارویی خودش را در آن یادداشت می‌کند. این طراحی سرنسخه که مشابه طراحی سربرگ انجام می‌شود چند نکته مهم دارد. سرنسخه در واقع تنها یک کاغذ است دکتر با هدف تشخیص، درمان یا توانبخشی بیمار برای او دستوراتی را تجویز می کند. در داخل نسخه ها تنها دارو نوشته نمی شود، بلکه می تواند جایی برای نوشتن آزمایش یا انواع تصویربرداری نیز باشد. هر پزشکی می تواند سرنسخه مربوط به خود را داشته باشد، همان طور که هر نسخه ای تنها برای یک بیمار نوشته می شود.

طراحی سرنسخه پزشک چرا اهمیت دارد ؟

طرح سرنسخه از آن جهت مهم است که آخرین برگه ای که در زمان ترک اتاق پزشک به دست بیمار داده می شود، همین نسخه است.نسخه ممکن است چند روزی پیش بیمار بماند و حتی ممکن است چند باری آن را از داخل کیف یا جیبش بیرون بیاورد و نگاهی به آن بیندازد. ممکن است طراحی شکیل و استفاده از رنگ های مناسب باعث شود بیمار مجددا از خدمات شما استفاده کند. طراحی سرنسخه همراه بیمار است تا زمانی که دارو های خود را دریافت کند. گاهی سرنسخه اگر برای چشم پزشکی باشد تا مدت طولانی مانند نوبت ویزیت دیگر همراه اش است.

چه اطلاعاتی که در طراحی سرنسخه پزشکی قید می شود؟

اطلاعات سرنسخه از لحاظ حقوقی و از نظر مقررات سازمان نظام پزشکی باید شامل موارد زیر باشد :

  1. تاریخ
  2. نام و نام خانوادگی پزشک
  3. تخصص پزشک
  4. شماره نظام پزشکی پزشک 

بر طبق ضوابط سازمان های بیمه گر ذکر نشانی مطب در سرنسخه ضروری است. حتی در برخی از آنها روزهای حضور پزشک در مطب و شماره های تماس هم قید می شود.در آوردن سلسه مراتب اطلاعات و درخواست پزشک در این باره دقت کنید. در صورت وجود لوگوی بیمارستان یا کلینیک یا لوگوی شخصی ابتدا باید آن را ذکر کنید. بعد هم نام و نام خانوادگی پزشک و تخصص هایی که دارد باید آورده شود. اضافه کردن اطلاعات تماس دیگر مانند شماره همراه یا پست الکترونیک یا نشانی صفحه اینستاگرام را نیز باید با نظر پزشک سفارش دهنده در زمان چاپ سرنسخه صورت گیرد.

چه نکات دیگری برای طراحی سر نسخه اهمیت دارد ؟

  • ساده باشد.
  • به برند پزشک نزدیک باشد.
  • اطلاعات آن دقیق و دارای فونت رسمی باشد.
  • از طراحی سرنسخه خارج از اندازه های سازمانی مقرر جلوگیری شود.
  • جا کافی برای نوشتن اطلاعات مورد نظر پزشک در آن وجود داشته باشد.
وبلاگ دایا آرتز