در این مقاله مطابق فهرست زیر خواهید خواند :

  1. تاریخچه مختصر لوگو نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  2. فلسفه لوگو تصویری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  3. رنگ سازمانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در لوگو
  4. نهاجا مخفف چیست؟

 

« لوگو پر افتخار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران»

 

1- تاریخچه مختصر لوگو نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ مختصری از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران  یکی از ۴ نیروی زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است، که مسئولیت حفاظت از مرزهای هوایی و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را برعهده دارد.

تاریخ طراحی لوگو نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه خاصی از این طراحی لوگو زیبا و شکیل دولتی در دسترس نیست.

2- فلسفه لوگو تصویری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

طراحی لوگو نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

این طراحی لوگو برای نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک طراحی لوگو خاص و متفاوت است. در واقع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از 4 نیرو زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ بنابراین طراحی لوگو نیرو هوایی بر اساس فاکتور های بسیاری مشابه لوگو ارتش جمهوری اسلامی ایران است اما با رنگ سازمانی نیرو هوایی و نماد های خاص آن ترکیب شده است.

فلسفه فکری لوگو نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

این لوگو از دو بال سفید و یک نماد در مرکز آن تشکیل شده است. نمادی که در مرکز این لوگو قرار دارد، دوراقع نشان رسته نیرو هوایی است که در بسیاری از کشور ها به رسمیت شناخته می‌شود. دایره هایی با رنگ سبز، سفید و قرمز درواقع نشان شناسایی نیرو هوایی هستند.

3- رنگ سازمانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در لوگو

رنگ های سازمانی نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

این رنگ ها طیف های مختلفی از رنگ آبی هستند ، البته نباید با رنگ های پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشتباه شود.

4- نهاجا مخفف چیست؟

نهاجا مخفف شده است.

نهاجا مخفف چیست؟ نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

 

وبلاگ دایا آرتز