طراحی لوگو اجیل فروشی ها و خشکبار از مهم ترین خدمات طراحی گرافیک برای توسعه برند کسب و کار های فروش خشکبار و اجیل است. ده اصل زیر از مهم ترین فاکتور های طراحی لوگو اجیل چی است.

  1. طراحی لوگو اجیل فروشی بهتر است نوشتاری باشد تا با طراحی لوگو تصویری  برند را فانتزی نکند.
  2. طراحی لوگو اجیل فروشی ها باید فونت شخصی سازی شده انجام شود.
  3. طراحی لوگو اجیل فروشی ها باید به شکل انجام شود که بر اساس شخصیت مخاطبان باشد.
  4. طراحی های سنتی پسندیده تر در اجیل فروشی ها است.
  5. هویت بصری اجیل فروشی ها باید شامل رنگ های رسمی شود.
  6. رنگ های سازمانی اجیل فروشی ها باید اشتها آور و همرنگ اجیل ها باشد.
  7. طراحی لوگو اجیل فروشی ها بهتر است شامل اسم تجاری انگلیسی شود
  8. طراحی لوگو اجیل فروشی باید گیرا باشد.
  9. لوگو اجیل فروشی ها باید چهارچوب مشخصی مناسب چاپ بسته بندی داشته باشد.
  10. بسته بندی برای طراحی لوگو یکی از چهار چوب های مهم است.
وبلاگ دایا آرتز